Un dels eixos centrals del projecte apunta a la creació duna xarxa estatal de mitjans locals per a la implementació dels ODS. Aquesta xarxa pretén afavorir l’enfortiment d’una aliança de més de 240 mitjans locals, tant públics com comunitaris perquè les problemàtiques, desafiaments, reptes i oportunitats que giren al voltant dels ODS siguin àmpliament coneguts per la ciutadania espanyola. Per aconseguir aquest objectiu, les entitats involucrades en l’execució de la intervenció s’han abocat a l’organització de dos esdeveniments estatals sobre comunicació local i transició ecosocial.

El primer va tenir lloc a Granollers i Cardedeu, el juny de 2022 i la segona trobada, es va desenvolupar a Sevilla, al novembre de 2022.

Tots dos esdeveniments van tenir una gran repercussió mediàtica, amb la participació de més de 150 persones, procedents dels mitjans així com entitats que desenvolupen les seves activitats en el marc dels ODS.

Skip to content