Les problemàtiques generades per les desigualtats de gènere, l’escalfament global així com la revitalització del medi rural són els reptes que inspiren aquest projecte l’eix central del qual gira al voltant de la comunicació local.

Impulsat per 5 actors centrals del panorama mediàtic espanyol, el projecte ONDA ODS pretén dur a terme des del local una estratègia de comunicació que sensibilitzi la ciutadania i fomenti la reflexió i el debat al voltant d’aquests reptes, absolutament transversals a la vida dels qui habiten aquest país.

QUÈ ÉS ONA ODS?

UNA APOSTA PER LA JUSTÍCIA GLOBAL DES DE LA COMUNICACIÓ LOCAL

♦ Més de 240 mitjans locals a 11 comunitats autònomes

♦ 300 programes àudio i vídeo sobre medi ambient, equitat de gènere, lluita contra les desigualtats, canvi climàtic, etc.

♦ 2 esdeveniments estatals per a mitjans locals sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Agenda 2030

♦ 12 cicles de formació en comunicació radiofònica i audiovisual per a 120 joves a 12 municipis

ELS ODS I L'AGENDA 2030

UNA ESTRATÈGIA MUNDIAL PER A UN PLANETA MÉS EQUITATIU

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible són una crida universal per posar fi a la pobresa, protegir el planeta i garantir que per al 2030 totes les persones gaudeixin de pau i prosperitat.

Per tant, s'ha establert una agenda internacional projectada fins a l'any 2030 que es compon de 17 objectius i 169 metes. Es tracta de l'Agenda 2030, un full de ruta mundial per assolir-los.

Més sobre els ODS

 

UNA ALIANÇA ESTATAL DE MITJANS LOCALS

QUÈ ÉS ONDA ODS?

UNA APOSTA PER LA JUSTÍCIA GLOBAL DES DE LA COMUNICACIÓ LOCAL

♦ Més de 240 mitjans locals a 11 comunitats autònomes

♦ 300 programes àudio i vídeo sobre medi ambient, equitat de gènere, lluita contra les desigualtats, canvi climàtic, etc.

♦ 2 esdeveniments estatals per a mitjans locals sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Agenda 2030

♦ 12 cicles de formació en comunicació radiofònica i audiovisual per a 120 joves a 12 municipis

ELS ODS I L'AGENDA 2030

UNA ESTRATÈGIA MUNDIAL PER A UN PLANETA MÉS EQUITATIU

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible són una crida universal per posar fi a la pobresa, protegir el planeta i garantir que per al 2030 totes les persones gaudeixin de pau i prosperitat.

Per tant, s'ha establert una agenda internacional projectada fins a l'any 2030 que es compon de 17 objectius i 169 metes. Es tracta de l'Agenda 2030, un full de ruta mundial per assolir-los.

Més sobre els ODS

EMA-RTV és la xarxa andalusa de mitjans públics i comunitaris locals. Integra més de 90 emissores.
EMUGA - Radiofusiòn és la xarxa gallega de mitjans públics locals amb 25 emissores associades.
La ReMC és la xarxa estatal de mitjans comunitaris. Compta amb 30 entitats associades, presents a 11 comunitats
RTVC és l´emissora local de Cardedeu (Barcelona). Va ser la primera televisió comunitària emetent en llengua catalana.
La Xarxa és l'organització catalana que proporciona continguts i serveis a més de 200 ràdios, televisions i mitjans online locals.

UNA ALIANÇA ESTATAL DE MITJANS LOCALS

MÉS DE 300 EMISSORES LOCALS I 2,5 MILIONS D'OIENTS

EMA-RTV és la xarxa andalusa de mitjans públics i comunitaris locals. Integra més de 90 emissores.

EMUGA – Radiofusiòn és la xarxa gallega de mitjans públics locals amb 25 emissores associades.

La ReMC és la xarxa estatal de mitjans comunitaris. Compta amb 30 entitats associades, presents a 11 comunitats

RTVC és l´emissora local de Cardedeu (Barcelona). Va ser la primera televisió comunitària emetent en llengua catalana.

La Xarxa és l’organització catalana que proporciona continguts i serveis a més de 200 ràdios, televisions i mitjans online locals.

MÉS DE 300 EMISSORES LOCALS I 2,5 MILIONS D'OIENTS

El projecte es desenvoluparà a 11 comunitats autònomes amb la participació de més de 300 ràdios i TV locals, comunitàries i públiques, per a una audiència estimada a més de 2,5 milions d’oients. A través de la producció i emissió de programes informatius sobre l’Agenda 2030, de podcast i càpsules audiovisuals sobre les desigualtats de gènere i l’escalfament global, el projecte Onda ODS fa realitat el lema “pensa globalment, actua localment”.

 

SONANDO LOCAL: UN "NETFLIX" DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS SOBRE ODS PRODUÏTS DES DEL LOCAL

Per celebrar el 13 de febrer del 2023, Dia Internacional de la Ràdio, i després d’un any de treball conjunt en la implementació del projecte, l’Associació d’Emissores Municipals i Comunitàries d’Andalusia de Ràdio i TV (EMA-RTV), la Xarxa Estatalde Mitjans Comunitaris (ReMC), l’Associació d’Emissores Municipals Gallegues (EMUGA) i RTV Cardedeu (La XARXA) han llançat SONANT LOCAL, la primera plataforma OTT europea de continguts audiovisuals produïts des del local, adaptada al consum actual de continguts audiovisuals.

Sonando Local oferirà al públic uns continguts en 4 idiomes (castellà, català, èuscar i gallec), produïts des dels mitjans de proximitat i destinats a incidir i sensibilitzar la població sobre els reptes globals a què ens haurem d’enfrontar al llarg de

les properes dècades: medi ambient, equitat de gènere, revitalització del medi rural, treball digne, lluita contra les desigualtats són alguns dels eixos temàtics que vertebren aquesta plataforma. Els usuaris podran de manera gratuïta visualitzar o escoltar materials inspiradors amb vista a afavorir la consecució dels objectius plantejats per Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) a Espanya.

Visita la plataforma: https://sonandolocal.org/

LES TROBADES ESTATALS DE MITJANS LOCALS

LES TROBADES ESTATALS DE MITJANS LOCALS

Els socis del projecte organitzaran dues trobades estatals en el marc d’Onda ODS. Aquests esdeveniments inclouran debats públics, seminaris interns i conferències. Permetran explorar estratègies que contribueixin a implementar l’Agenda 2030 des de la comunicació local.

D‟altra banda, pretenen afavorir l‟intercanvi entre professionals de la comunicació, de bones pràctiques en matèria d‟estratègies de promoció, d‟incidència política od‟alfabetització mediàtica al voltant de les prioritats de l‟Agenda 2030.

El primer esdeveniment es desenvoluparà en el marc del Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC) a Granollers així com a les installacions de RTV Cardedeu (RTVC) de l’1 al 3 de juny de 2022. La segona trobada estatal de mitjans locals es durà a terme a Andalusia al novembre.

DINAMITZANT LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA MITJANÇANT CICLES FORMATIUS

Per afavorir la participació activa de la població en la promoció dels objectius de l’Agenda 2030, EMA-RTV, EMUGA, REMC i RTVC impulsaran durant 2022 diversos cicles de formació en comunicació i maneig d’eines radiofòniques i audiovisuals a 12 municipis rurals destinats a 120 dones joves i integrants d’entitats que impulsen processos de transició ecològica a nivell local.

Alhora, els participants s’encarregaran de produir una sèrie d’espais radiofònics i vídeo relacionats amb els reptes que travessa el nostre territori, que passaran a formar part dels continguts difosos en el marc de l’estratègia global de comunicació generada pel projecte.

Per afavorir la participació activa de la població en la promoció dels objectius de l’Agenda 2030, EMA-RTV, EMUGA, REMC i RTVC impulsaran durant 2022 diversos cicles de formació en comunicació i maneig d’eines radiofòniques i audiovisuals a 12 municipis rurals destinats a 120 dones joves i integrants d’entitats que impulsen processos de transició ecològica a nivell local.

Alhora, els participants s’encarregaran de produir una sèrie d’espais radiofònics i vídeo relacionats amb els reptes que travessa el nostre territori, que passaran a formar part dels continguts difosos en el marc de l’estratègia global de comunicació generada pel projecte.

Skip to content