Ensenyar no és transferir coneixement, sinó crear les possibilitats per a la seva pròpia producció

Paulo Freire

Ensenyar no és transferir coneixement, sinó crear les possibilitats per a la seva pròpia producció

Paulo Freire

CICLOS DE FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN

Skip to content