Salut i gènere: com el patriarcat afecta la salut de les dones

XARXA
XARXA
Salut i gènere: com el patriarcat afecta la salut de les dones
/

Un sistema ideat des del androcentrisme i el patriarcat repercuteix en la salut en general i també en la salut mental de les dones. La perspectiva de gènere en la salut permet visibilitzar fins a quin punt els diferents rols i estereotips atribuïts a dones i homes i les relacions desiguals de poder es vinculen socialment als seus comportaments vers la salut, i permet identificar biaixos androcèntrics.

Un sistema ideado desde el androcentrismo y el patriarcado repercute en la salud en general y también en la salud mental de las mujeres. La perspectiva de género en la salud permite visualizar hasta qué punto los diferentes roles y estereotipos atribuidos a mujeres y hombres y las relaciones desiguales de poder se vinculan socialmente a sus comportamientos hacia la salud, y permite identificar sesgos androcéntricos.

 Persona entrevistada: Susanna Salse, terapèuta en perspectiva de gènere

https://www.instagram.com/icdones/

https://www.instagram.com/susannasalsesubira/

https://www.instagram.com/piligarciaemun/

Deja un comentario

Ir al contenido