Fruita amb justícia social

XARXA
XARXA
Fruita amb justícia social
/

L’Associació Fruita amb Justícia Social reivindica un model agroalimentari més just, sostenible i arrelat amb el món rural.

Segons Fruita amb Justícia social, l’engranatge de l’agroindústria lleidatana produeix anualment més de 350.000 tones per a l’exportació i necessita entre 22.000 i 28.000 jornalers temporers anuals. La terra, les explotacions familiars agràries i el regadiu són engolides per un model neoliberal que desmantella la supervivència alimentària del nostre territori. La pagesia ha perdut tota capacitat negociadora dels seus productes. Les comercialitzadores són qui marquen les condicions. I enmig encara hi ha una altra víctima, més silenciada i amb extrema vulnerabilitat: els imprescindibles i oblidats temporers. Bona part dels contractadors compleixen el conveni agrari i ofereixen allotjament, però també hi ha un nombre important d’ells, i sobretot ETT, que no ho fan i s’aprofiten de la cruel Llei d’Estrangeria que comporta situacions de semiesclavatge.

La Asociación Fruta con Justicia Social reivindica un modelo agroalimentario más justo, sostenible y arraigado con el mundo rural.

Según Fruta con Justicia social, el engranaje de la agroindustria leridana produce anualmente más de 350.000 toneladas para la exportación y necesita entre 22.000 y 28.000 jornaleros temporeros anuales. La tierra, las explotaciones familiares agrarias y el regadío son tragadas por un modelo neoliberal que desmantela la supervivencia alimentaria de nuestro territorio. El campesinado ha perdido toda capacidad negociadora de sus productos. Las comercializadoras son quienes marcan las condiciones. Y en medio todavía hay otra víctima, más silenciada y con extrema vulnerabilidad: los imprescindibles y olvidados temporeros. Buena parte de los contratadores cumplen el convenio agrario y ofrecen alojamiento, pero también hay un número importante de ellos, y sobre todo *ETT, que no lo hacen y se aprovechan de la cruel Ley de Extranjería que comporta situaciones de semi-esclavitud.

Autor(es) del podcast:  Pili Garcia – EMUN FM

Fruita amb justícia Social

Coordinadora ong’s Lleida

Persona entrevistada: La Gemma Casals, és membre i impulsora de Fruita amb Justícia Social  /  es miembro e impulsora de Fruta con Justicia Social

Deja un comentario

Ir al contenido