UN COMPROMISO COA PROMOCIÓN DA AXENDA 2030 EN ESPAÑA

UN COMPROMISO COA PROMOCIÓN DA AXENDA 2030 EN ESPAÑA

ONDA ODS descansa nunha estratexia de comunicación baseada en tres eixos principais:

● Unha campaña radiofónica e audiovisual con espazos específicos en tres linguas que se emitirán en liña así como a través das emisoras asociadas aos medios locais implicados no proxecto. A súa finalidade común é dar a coñecer as diferentes formas en que a consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible pode ter un impacto transversal no noso territorio.

● A creación dunha rede estatal de medios locais para a implantación dos ODS. Esta rede pretende promover o fortalecemento dunha alianza de máis de 300 medios locais, tanto públicos como comunitarios, para que os problemas, retos e oportunidades que xiran arredor dos ODS sexan amplamente coñecidos pola cidadanía española. Reflectirase na organización de dous eventos estatais sobre comunicación local e transición ecosocial, así como na creación dunha plataforma dixital OTT para o intercambio e a difusión dos contidos producidos no marco do proxecto.

● O empoderamento da cidadanía e do tecido socioeconómico rural mediante a implantación de ciclos formativos de comunicación e manexo de ferramentas radiofónicas e audiovisuais en 12 concellos. Un total de 120 mulleres, mozos e responsábeis de entidades que promoven procesos de transición ecolóxica no mundo rural xerarán contidos de audio e vídeo sobre os ODS, que se difundirán no marco da campaña nacional en liña.

● O empoderamento da cidadanía e do tecido socioeconómico rural mediante a implantación de ciclos formativos de comunicación e manexo de ferramentas radiofónicas e audiovisuais en 12 concellos. Un total de 120 mulleres, mozos e responsábeis de entidades que promoven procesos de transición ecolóxica no mundo rural xerarán contidos de audio e vídeo sobre os ODS, que se difundirán no marco da campaña nacional en liña.

Skip to content