Os problemas xerados polas desigualdades de xénero, o quecemento global así como a dinamización do medio rural son os retos que inspiran este proxecto cuxo eixo central xira arredor da comunicación local.

Impulsado por 5 actores centrais do panorama mediático español, o proxecto ONDA ODS pretende levar a cabo unha estratexia de comunicación dende o ámbito local que sensibilice á cidadanía e fomente a reflexión e o debate arredor destes retos, absolutamente transversais para a vida da xente.

QUE É ONDA ODS?

UN COMPROMISO COA XUSTIZA GLOBAL DESDE A COMUNICACIÓN LOCAL

♦ Máis de 300 medios locais en 11 comunidades autónomas

♦ 300 programas de audio e vídeo sobre medio ambiente, igualdade de xénero, loita contra as desigualdades, cambio climático, etc.

♦ 2 eventos estatais para medios locais sobre os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) e a Axenda 2030

♦ 12 ciclos de formación en comunicación radiofónica e audiovisual para 120 mozos de 12 concellos.

OS ODS E A AXENDA 2030

UNHA ESTRATEXIA GLOBAL PARA UN PLANETA MÁIS EQUITATIVO

Os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible son un chamamento universal para acabar coa pobreza, protexer o planeta e garantir que para 2030 todas as persoas gocen de paz e prosperidade. En consecuencia, estableceuse unha axenda internacional proxectada ata o ano 2030, que consta de 17 obxectivos e 169 metas. Esta é a Axenda 2030, unha folla de ruta global para conseguilas.

Máis información sobre os ODS

¿QUÉ ES ONDA ODS?

UNA APUESTA POR LA JUSTICIA GLOBAL DESDE LA COMUNICACIÓN LOCAL

♦ Más de 240 medios locales en 11 comunidades autómomas

♦ 300 programas audio y video sobre medioambiente, equidad de género, lucha contra las desigualdades, cambio climático, etc..

♦ 2 eventos estatales para medios locales sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030

♦ 12 ciclos de formación en comunicación radiofónica y audiovisual para 120 jóvenes en 12 municipios

LOS ODS Y LA AGENDA 2030

UNA ESTRATEGIA MUNDIAL PARA UN PLANETA MÁS EQUITATIVO

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad.

En consecuencia, se ha establecido una agenda internacional proyectada hasta el año 2030 que se compone de 17 objetivos y 169 metas. Se trata de la Agenda 2030,  una hoja de ruta mundial para alcanzarlos.

Más sobre los ODS

QUE É ONDA ODS?

UN COMPROMISO COA XUSTIZA GLOBAL DESDE A COMUNICACIÓN LOCAL

♦ Máis de 300 medios locais en 11 comunidades autónomas

♦ 300 programas de audio e vídeo sobre medio ambiente, igualdade de xénero, loita contra as desigualdades, cambio climático, etc.

♦ 2 eventos estatais para medios locais sobre os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) e a Axenda 2030

♦ 12 ciclos de formación en comunicación radiofónica e audiovisual para 120 mozos de 12 concellos.

OS ODS E A AXENDA 2030

UNHA ESTRATEXIA GLOBAL PARA UN PLANETA MÁIS EQUITATIVO

Os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible son un chamamento universal para acabar coa pobreza, protexer o planeta e garantir que para 2030 todas as persoas gocen de paz e prosperidade. En consecuencia, estableceuse unha axenda internacional proxectada ata o ano 2030, que consta de 17 obxectivos e 169 metas. Esta é a Axenda 2030, unha folla de ruta global para conseguilas.

Máis información sobre os ODS

UNHA ALIANZA ESTATAL DE MEDIOS LOCAIS

EMA-RTV é a rede andaluza de medios públicos e comunitarios locais. Integra máis de 90 estacións.

EMUGA – Radiofusiòn é a rede galega de medios públicos locais con 25 emisoras asociadas.

O ReMC é a rede estatal de medios comunitarios. Conta con 30 entidades asociadas, presentes en 11 comunidades

RTVC é a estación local de Cardedeu (Barcelona). Foi a primeira televisión comunitaria que emitiu en lingua catalá.

La Xarxa é a cadea catalá que ofrece contidos e servizos a máis de 200 radios, televisións e medios de comunicación locais.

UNHA ALIANZA ESTATAL DE MEDIOS LOCAIS

EMA-RTV é a rede andaluza de medios públicos e comunitarios locais. Integra máis de 90 estacións.
EMUGA - Radiofusiòn é a rede galega de medios públicos locais con 25 emisoras asociadas.
o ReMC é a rede estatal de medios comunitarios. Conta con 30 entidades asociadas, presentes en 11 comunidades
RTVC é a estación local de Cardedeu (Barcelona). Foi a primeira televisión comunitaria que emitiu en lingua catalá.
La Xarxa é a cadea catalá que ofrece contidos e servizos a máis de 200 radios, televisións e medios de comunicación locais.

MÁIS DE 300 ESTACIÓNS LOCAIS E 2,5 MILLÓNS DE OINTES

MÁIS DE 300 ESTACIÓNS LOCAIS E 2,5 MILLÓNS DE OINTES

O proxecto desenvolverase en 11 comunidades autónomas coa participación de máis de 300 emisoras de radio e televisión locais, comunitarias e públicas, para unha audiencia estimada de máis de 2,5 millóns de oíntes. A través da produción e emisión de programas informativos sobre a Axenda 2030, podcasts e cápsulas audiovisuais sobre as desigualdades de xénero e o quecemento global, o proxecto Onda ODS fai realidade o lema “pensar globalmente, actuar localmente”.

OS ENCONTROS ESTATAIS DE MEDIOS LOCAIS

SONANDO LOCAL: UN "NETFLIX" DE CONTIDOS AUDIOVISUALES SOBRE ODS PRODUCIDO LOCALMENTE

Para celebrar o 13 de febreiro de 2023, Día Internacional da Radio, e despois dun ano de traballo conxunto na posta en marcha do proxecto, a Asociación de Emisoras de Radio e Televisión Municipais e Comunitarias de Andalucía (EMA-RTV), a Rede Estatal de Medios Comunitarios ( ReMC), a Asociación de Emisoras Municipais de Galicia (EMUGA) e RTV Cardedeu (La XARXA) puxeron en marcha SONANDO LOCAL, a primeira plataforma OTT europea de contidos audiovisuais de produción local, adaptada ao consumo actual de contidos audiovisuais.

Sonando Local ofrecerá ao público contidos en 4 linguas (castelán, catalán, éuscaro e galego), elaborados por medios de comunicación locais e dirixidos a incidir e concienciar á poboación sobre os retos globais aos que teremos que afrontar ao longo das próximas décadas. : medio ambiente, igualdade de xénero, dinamización do medio rural, traballo digno, loita contra as desigualdades son algúns dos eixos temáticos que vertebran esta plataforma.

Os usuarios poderán ver ou escoitar de xeito gratuíto materiais inspiradores, co fin de promover a consecución dos obxectivos marcados pola Axenda 2030 e os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) en España.

Visita a plataforma: https://sonandolocal.org/

OS ENCONTROS ESTATAIS DE MEDIOS LOCAIS

Os socios do proxecto organizarán 2 reunións estatais no marco de Onda ODS. Estes eventos incluirán debates públicos, seminarios internos e conferencias. Permitirán explorar estratexias que contribúan á implementación da Axenda 2030 desde a comunicación local. Por outra banda, pretenden favorecer o intercambio entre os profesionais da comunicación de boas prácticas en materia de estratexias de promoción, influencia política ou alfabetización mediática arredor das prioridades da Axenda 2030.

O primeiro evento terá lugar no marco do Mercado Audiovisual de Catalunya (MAC) en Granollers así como dentro de RTV Cardedeu (RTVC) do 1 ao 3 de xuño de 2022. O segundo encontro estatal de medios locais terá lugar en Andalucía en novembro.

DINAMIZACIÓN DA PARTICIPACIÓN DA CIDADE A TRAVÉS DE CICLOS FORMATIVOS

Para favorecer a participación activa da poboación no impulso dos obxectivos da Axenda 2030, EMA-RTV, EMUGA, REMC e RTVC impulsarán en 2022 diversos ciclos formativos de comunicación e uso de ferramentas radiofónicas e audiovisuais en 12 concellos rurais dirixidos a 120 mulleres, mozos e membros de entidades que promoven procesos de transición ecolóxica no ámbito local.

Á súa vez, os participantes serán os encargados de elaborar unha serie de spots radiofónicos e de vídeo relacionados cos retos aos que se enfronta o noso territorio, que pasarán a formar parte dos contidos difundidos no marco da estratexia de comunicación global xerada polo proxecto.

Para favorecer a participación activa da poboación no impulso dos obxectivos da Axenda 2030, EMA-RTV, EMUGA, REMC e RTVC impulsarán en 2022 diversos ciclos formativos de comunicación e uso de ferramentas radiofónicas e audiovisuais en 12 concellos rurais dirixidos a 120 mulleres, mozos e membros de entidades que promoven procesos de transición ecolóxica no ámbito local.

Á súa vez, os participantes serán os encargados de elaborar unha serie de spots radiofónicos e de vídeo relacionados cos retos aos que se enfronta o noso territorio, que pasarán a formar parte dos contidos difundidos no marco da estratexia de comunicación global xerada polo proxecto.

Skip to content